KinderKans Coach praktijk

KinderKans
Coach
praktijk

Systemisch Coach

Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem. Hoe je daar deel vanuit maakt gaat over jouw eigen plek in het systeem. Was je de oudste, middelste, jongste, kon je wel of geen kind zijn, was je bezig met jezelf of was je stiekem voor iemand aan het zorgen? De methode geeft hulp bij het onderzoek naar de patronen die in een familiesysteem gelden. Deze patronen bepalen, veelal onbewust, ook ons dagelijks gedrag.

Als je regelmatig in dezelfde patronen vervalt die eigenlijk belemmerend werken is het relevant om systemisch te gaan kijken wat er aan de hand is.

  • dmv het stellen van essentiële vragen wordt veelal een nieuw perspectief geopend
  • als client blijf je aan het roer, je geeft aan waar naar gekeken of gevoeld mag worden.
  • een opstelling is geen behandeling, maar meer een krachtig bewustwordingsproces
  • kortom verborgen patronen en dynamieken worden opeens helder, waardoor je jezelf beter begrijpt en anders kunt gaan denken en handelen.


Wie zijn historie kent, hoeft die niet te herhalen. Het familiesysteem heeft ten diepste niet de intentie dat de historie moet worden herhaald, maar dat het leven doorgaat opdat ‘het in orde komt’. Als het in orde is, dan kan de mens leven mèt het gemis(te) en daardoor iets doen om heel te maken.

flower of life
levensbloem

Heb jij ook het verlangen om iets heel te maken?

Boosheid maakt me groot
Groter dan ik ben
Angst maakt me klein
Kleiner dan ik ben
Liefde maakt me heel
Heelt me dat ik ben
Die ik diep van binnen ken

H. Wolters