image-4

Coaching bij leerproblemen

De kern waar leerproblemen kunnen onstaan ligt in het informatieverwerkingssysteem van de hersenen:

informatie komt bij ons binnen via verschillende wegen; zien, horen, voelen en denken.  Hierna wordt het verwerkt en opgeslagen in ons eigen systeem. Iedereen heeft een eigen manier om die informatie weer op te halen. Als dit proces goed verloopt kan men de opgeslagen gegevens gewoon gebruiken. Bij kinderen met leerproblemen verloopt dit niet optimaal. Zij hebben een minder efficiënt werkend opbergsysteem. Hoe hard er vervolgens ook met de kinderen geoefend wordt (ezelsbruggetjes etc.); op een gegeven moment zit het hoofd vol. Ook met niet bruikbare informatie, die eerst opgeruimd moet worden. Bijvoorbeeld: het woord “vaas” dat is opgeslagen als “faas”.

Kernvisiecoaching werkt met het inprenten van de juiste basisinformatie. Het (opnieuw) automatiseren van het alfabet, de cijfers en tafels betekent een doorbraak bij dyslexie en dyscalculie. 

Het is ook van belang te kijken naar hoe een kind functioneert t.a.v. zijn executieve functies. Veel valt te leren en te trainen.

Oefenen? Klik dan o.a. op de volgende links www.zZiep.nl, www.sommenfabriek.nl, http://www.leestrainer.nl