KinderKans Coach praktijk

KinderKans
Coach
praktijk

Kernvisiecoaching bij leerproblemen

 
Informatie komt bij ons binnen via verschillende wegen; zien, horen, voelen en denken. De kern waar leerproblemen kunnen onstaan (buiten het IQ) ligt in het informatieverwerkingssysteem van de hersenen: hier wordt informatie verwerkt en opgeslagen in ons eigen systeem. Iedereen heeft een eigen manier om die informatie weer op te halen. Als dit proces goed verloopt kan men de opgeslagen gegevens gewoon gebruiken. Bij kinderen met leerproblemen verloopt dit niet optimaal. Zij hebben een minder efficiënt werkend opbergsysteem. Hoe hard er vervolgens ook met de kinderen geoefend wordt (ezelsbruggetjes etc.); op een gegeven moment zit het hoofd vol. Ook met niet bruikbare informatie, die eerst opgeruimd moet worden. Bijvoorbeeld: het woord “vaas” dat is opgeslagen als “faas”.

Kernvisiecoaching werkt met het inprenten van de juiste basisinformatie op een visuele manier. Het (opnieuw) automatiseren van het alfabet, de cijfers en tafels helpt een kind om beter verder te kunnen leren en kan een doorbraak geven bij dyslexie. Ook werk je met eventuele belemmerende overtuigingen ten aanzien van het leren. 

Het is ook van belang te kijken hoe een kind functioneert t.a.v. zijn executieve functies, zoals bijvoorbeeld plannen, ordenen, starten, tijd en taak overzien. Veel valt te leren en te trainen. Het allerbelangrijkste is dat een kind zijn plezier en vertrouwen in leren terug krijgt.

Oefenen? Klik dan o.a. op de volgende links www.zZiep.nl, www.sommenfabriek.nl, http://www.leestrainer.nl