Opleidingen/trainingen:

 • 1995 t/m 2009: Intuïtieve cursussen en opleidingen, o.a. bij het Centrum voor Leven en Intuitie, CLI, in Utrecht
 • 1998: Son- cursus: Hyperactieve kleuters en/of kleuters met A.D.H.D
 • 2007 -2009: Certificaat twee-jarige energetische opleiding (Marion Berndsen).
 • 2009: Diploma kindercoachopleiding BGL te Driebergen , jaaropleiding, post HBO: www.bgl.nl
 • 2009: Certificaat Matrixcoachen
 • 2010: Certificaat Kernvisiecoach: www.kernvisiemethode.nl
 • 2010: 4-daagse training ouder- en kindercoach (W.Crommelin)
 • 2011: Opleiding ouder- en kindercoach bij Wouthier.Crommelin
 • 2011: Diploma “Medische Basiskennis”: bij IVZ-Gradatim
 • 2013: Diploma Kindertolk, methode “Present Child”, jaaropleiding, post HBO: www.presentchild.com
 • 2013: Cursusdag ervaren en verklaren (autisme)
 • 2014: Opfrisdag EFT (Wouthiera Crommelin)
 • 2015: Certificaat Cocheespel bij Jeanette bakker
 • 2015: Certificaat tweedaagse training executieve functies bij kinderen en jeugdigen GITP PAO te Utrecht.
 • 2015: Tweedaagse “Persoonlijk leiderschap”(Wibe Veenbaas en Toekie van Apeldoorn)
 • 2015: Tweedaagse “De maskermaker” (Wibe Veenbaas) bij ” de Kindercoaches”
 • 2016: Hernieuwde 5-daagse training Matrixmethode: www.matrixmethode.nl
 • 2016:  Certificaat “kind in balans”, tweedaagse seminar systemisch werken met kinderen. (Ingrid Dijkstra) bij ” de Kindercoaches”
 • 2017:   Tweedaagse “systemisch coachen” (Bibi Schröder) bij ” de Kindercoaches”
 • 2017:   Tweedaagse “jij hoort bij ons” systemisch werken met kinderen. (Marianne Franken) bij ” de Kindercoaches”
 • 2018 Jaaropleiding ” systemisch coachen” aan het Bert Hellinger  instituut: www.hellingerinstituut.nl
 • 2019: module 1 en 2: ” individuele opvoedopstellingen” ; Marianne langemeijer: www.kwaliteitsopvoeding.nl
 • 2020: I am academy jaaropleiding gevolgd in Haarlem:www.iamacademy.nl
 • 2021: 3 sept start van  jaaropleiding  ” de Maskermaker”  bij Phoenix, www.phoenixopleidingen.nl

Vanaf 2010 sta ik geregistreerd in het coachingsregister bij de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheid en voldoen ik aan hun kwaliteitseisen. Leden van de NFG tonen ieder jaar aan wat er gevolgd is aan opleiding of training (of herregistraties van reeds gevolgde opleidingen), hoeveel uur er is besteed in intervisiegroepen en gelezen is aan vakliteratuur.