KinderKans Coach praktijk

KinderKans
Coach
praktijk

Opleidingen/training

 • 1990-1995: PABO (pedagogische académie basisonderwijs Utrecht)
 • 1995 – 2009: Intuïtieve cursussen en opleidingen, o.a. bij het Centrum voor Leven en Intuitie, CLI, in Utrecht
 • 1998: Son- cursus: Hyperactieve kleuters en/of kleuters met A.D.H.D
 • 2007 -2009: Energetische opleiding (Marion Berndsen).
 • 2009-2010: Kindercoachopleiding BGL te Driebergen, post HBO: www.bgl.nl
 • 2009: Certificaat Matrixcoachen
 • 2010: Certificaat Kernvisiecoach: www.kernvisiemethode.nl
 • 2010: 4-daagse training ouder- en kindercoach (W.Crommelin)
 • 2011: Opleiding ouder- en kindercoach bij Wouthier.Crommelin
 • 2011: Diploma “Medische Basiskennis”: bij IVZ-Gradatim
 • 2013-2014: Kindertolk, methode “Present Child”, post HBO: www.presentchild.com
 • 2013: Cursusdag ervaren en verklaren (autisme)
 • 2014: Opfrisdag EFT (Wouthiera Crommelin)
 • 2015: Certificaat Cocheespel bij Jeanette bakker
 • 2015: Certificaat tweedaagse training executieve functies bij kinderen en jeugdigen GITP PAO te Utrecht.
 • 2015: Tweedaagse “Persoonlijk leiderschap”(Wibe Veenbaas en Toekie van Apeldoorn)
 • 2015: Tweedaagse “De maskermaker” (Wibe Veenbaas) bij ” de Kindercoaches”
 • 2016: Hernieuwde 5-daagse training Matrixmethode: www.matrixmethode.nl
 • 2016:  Certificaat “kind in balans”, tweedaagse seminar systemisch werken met kinderen. (Ingrid Dijkstra) bij ” de Kindercoaches”
 • 2017:   Tweedaagse “systemisch coachen” (Bibi Schröder) bij ” de Kindercoaches”
 • 2017:   Tweedaagse “jij hoort bij ons” systemisch werken met kinderen. (Marianne Franken) bij ” de Kindercoaches”
 • 2018-2019: ” systemisch coachen” aan het Bert Hellinger  instituut: www.hellingerinstituut.nl
 • 2019: module 1 en 2: ” individuele opvoedopstellingen” ; Marianne langemeijer: www.kwaliteitsopvoeding.nl
 • 2020-2021: I am academy gevolgd in Haarlem:www.iamacademy.nl
 • 2021-2022:  ” de Maskermaker”  bij Phoenix, www.phoenixopleidingen.nl
 • 2022: “de beweging van de ziel”, Phoenix opleidingen
 • 2022-2023: “Ambacht van het hart”; professionele begeleiding , Phoenix opleidingen
 • 2023-2024: “Trainersopleiding: Trainen op Identiteitsniveau, Phoenix opleidingen

Van 2010  tot 2021  geregistreerd in het coachingsregister bij de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheid.