zonnetje 3

 Wat doet een Kindercoach?

Tijdens het intakegesprek met de ouders stellen we samen de hulpvraag vast. In de sessies die volgen ga ik met het kind op zoek naar zijn/haar  kwaliteiten en mogelijkheden. We gaan die kwaliteiten vervolgens inzetten in situaties waar het kind het moeilijk mee heeft. Als kindercoach help ik het kind de oplossing in zichzelf te vinden, zodat het op eigen kracht verder kan gaan.  Hierbij maak ik gebruik van verschillende mogelijkheden, zoals gesprekstechnieken (o.a.RET), kindertolken, spelvormen (o.a. kwaliteitsspel, NLP-spel) en creatieve werkvormen (o.a. muziek, visualisaties, verhalen, metaforen) en andere technieken zoals EFT. Kindercoaching is vaak kortdurend, het traject duurt gemiddeld 4 à 5 sessies.

Het kan zijn dat het kind een andere hulpvraag heeft dan de ouders veronderstellen. In dat geval ga ik verder met wat het kind aangeeft. Dit uiteraard in overleg met de ouders.