Weerbaarheidstrainingen: Momenteel staat er geen training gepland en werk ik één op één.

Weerbaar zijn betekent dat je tegen een stootje kunt en voor jezelf op durft te komen.

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij heb je vaardigheden nodig, voor de één vanzelfsprekend, voor de ander soms ingewikkeld. Het is net als met andere vaardigheden; opruimen en spelen zijn vaardigheden waarvan vaak verwacht wordt dat kinderen dat vanzelf kunnen. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend.

In onze trainingen leren kinderen vaardigheden die bijdragen aan een gevoel van zelfvertrouwen

o.a.:

  • de kracht van hun gedachten te begrijpen en handig in te zetten.
  • krachtig nee te zeggen
  • een naar gevoel of gedachte om te zetten in een positief gevoel/ gedachte
  • hun energieveld te beschermen (visualisatie)
  • eigen wensen te ontdekken, te uiten en ook te vragen aan de ander
  • wat hun kwaliteiten zijn

Kansengroet

Sta op in je kracht

Het verleden voorbij

De plek van jouw kansen

Ligt altijd dichtbij

Anouk Corporaal-Bothe