De Kernvisiemethode maakt gebruik van het talent dat deze kinderen reeds hebben. Het leert hen woordbeelden te maken en deze actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Hierna kan het kind het woord op elk gewenst moment reproduceren. Wanneer het kind deze “techniek “ beheerst, kan dit ook worden toegepast op spellingsregels, tafels en rekenvarianten. Dit proces vindt in het algemeen plaats in 5 tot 7 sessies.

Het kind ontdekt, dat het wél goed kan leren en krijgt er weer zin in!

Oplossingen, die uit het kind of de volwassene zelf komen, beklijven het best. Vanuit de overtuiging, dat de mens veel meer in zijn eigen vermogen heeft dan hij nu gebruikt, is hij in staat grote gedragsveranderingen te realiseren. Deze veranderingen hebben als resultaat een betere ordening in het hoofd en daardoor meer rust in het functioneren op school en in de thuissituatie.

 

De Kernvisiemethode maakt gebruik van het talent dat deze kinderen reeds hebben. Het leert hen woordbeelden te maken en deze actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Hierna kan het kind het woord op elk gewenst moment reproduceren. Wanneer het kind deze “techniek “ beheerst, kan dit ook worden toegepast op spellingsregels, tafels en rekenvarianten. Dit proces vindt in het algemeen plaats in 5 tot 7 sessies. 

Het kind ontdekt, dat het wél goed kan leren en krijgt er weer zin in!     

Oplossingen, die uit het kind of de volwassene zelf komen, beklijven het best. Vanuit de overtuiging, dat de mens veel meer in zijn eigen vermogen heeft dan hij nu gebruikt, is hij in staat grote gedragsveranderingen te realiseren. Deze veranderingen hebben als resultaat een betere ordening in het hoofd en daardoor meer rust in het functioneren op school en in de thuissituatie.  

De Kernvisiemethode behelst de ongelofelijke ontdekking dat met name beelddenkers in staat zijn woorden, cijfers en gedachten uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten.

De resultaten zijn verbluffend. Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben meer plezier in het leren:

”Ik had maar twee foutjes in mijn dictee!”.

“Rekenen gaat beter omdat het nu allemaal op een rijtje staat”.

 Een geordend hoofd geeft structuur en ruimte voor de opname van nieuwe informatie…